Afschaffen jubelton en andere plannen van het nieuwe kabinet

Na een langdurig en stroef proces is Rutte 4 dan eindelijk een feit, met grootse plannen voor de woningmarkt. Zoals verwacht wordt de jubelton afgeschaft. Verder wil het kabinet de woningmarkt voor meer mensen toegankelijk maken. We zetten de plannen voor je op een rij. Kanttekening is dat de Eerste en Tweede Kamer nog wel akkoord moeten geven.

Afschaffing jubelton 
Al langer ligt de jubelton onder een vergrootglas. Nu kan er ruim een ton belastingvrij geschonken worden voor de aankoop van een woning. Deze regeling was bedoeld om starters een betere kans te geven op de woningmarkt. De fiscale maatregel heeft ook negatieve effecten. Zo is de kritiek dat woningprijzen van starterswoningen er verder door stijgen. Dit vergroot de kloof tussen vermogende en minder vermogende starters. Pas vanaf 1 januari 2024 wordt de jubelton afgeschaft.

Studielening en hypotheek: actuele schuld gaat tellen
Als je een studieschuld hebt, kijken geldverstrekkers bij de aanvraag van een hypotheek naar de oorspronkelijke studieschuld. Niet wat daar nog van over is. Stel je hebt ooit €25.000 voor je studie geleend, maar je hebt al 20.000 afgelost, dan kijkt de geldverstrekker dus niet naar de resterende €5.000 maar naar het aanvankelijke bedrag. Als het aan het nieuwe kabinet ligt, komt daar verandering in. Bij hypotheekaanvragen wordt er in de toekomst gekeken naar de actuele hoogte van de studielening.

Aantal nieuwe woningen omhoog
In plaats van 75.000 nieuwe woningen per jaar heeft het nieuwe kabinet afgesproken 100.000 nieuwe huizen per jaar te bouwen. Hiervoor wordt een oude ministerspost van stal gehaald, in de vorm van een minister van Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening. Deze gaat gemeenten en provincies bijstaan bij het halen van de doelstelling. Van de nieuwe woningen moet twee derde betaalbare woningen worden. Bijvoorbeeld huurwoningen tot €1000 per maand of koopwoningen tot de NHG-grens. De vraag blijft overigens hoe realistisch de bouwplannen zijn.

Overdrachtsbelasting stijgt in 2023 voor beleggers
De overdrachtsbelasting voor woningen die niet als hoofdverblijf worden gebruikt door de koper, stijgt mogelijk vanaf 1 januari 2023 naar 9 procent. Dit is één procent hoger dan nu.

Woningen betaalbaar houden voor huurders en starters
Er zijn verschillende plannen om woningen betaalbaar te houden of te maken voor mensen met lagere inkomens. De samenvatting is:

  • Wie een middeninkomen heeft en een middenhuurwoning huurt, krijgt huurprijsbescherming. Zo kan de huur van de woning niet onverwachts extreem stijgen. In het regeerakkoord staat niet wat onder een middenhuurwoning valt. Ook is niet helder hoe de bescherming er precies uitziet. De uitwerking van dit plan laat dus nog op zich wachten.
  • Wie een laag inkomen heeft en in een sociale huurwoning woont, ziet de huur mogelijk lager uitvallen.
  • Starters krijgen hulp bij het kopen van een woning te kopen. Mogelijk met een nieuwe vorm van premie A-woningen. Een premie A-woningen is een sociale koopwoning. Onder voorwaarden kan je subsidie krijgen, zodat de woning binnen bereik komt.
  • Huurder van corporatiewoningen worden aangemoedigd hun woning te kopen onder voorwaarden. Hoewel het aantal huurwoningen hierdoor afneemt, krijgen huurders zo wel de kans om een woning te kopen.

Huurverhoging voor scheefwoners
Er liggen plannen om de huur te verhogen voor huurders met middeninkomens die met middeninkomens in een sociale huurwoning wonen. Dit gebeurt waarschijnlijk stapsgewijs. Op deze manier worden de zogenaamde scheefhuurders aangepakt. Opvallend is verder dat in 2024 de sociale huren worden bevroren.

Toeslagen gaan op de schop, waaronder de huurtoeslag
Het kabinet wil het toeslagensysteem hervormen. Onder andere de huurtoeslag gaat op de schop. Huurders met een laag inkomen worden mogelijk op een andere manier gecompenseerd. Hoe is nog niet duidelijk. Daarnaast wordt de huurgrens voor huurtoeslag afgeschaft en wil het kabinet overstappen op een huurnorm. De toeslag wordt dan bepaald op basis van het inkomen en de hoogte van de huur.

Aanpak malafide verhuurders
Om discriminatie en malafide verhuurders aan te pakken moeten gemeenten meer mogelijkheden krijgen. Dit kan bijvoorbeeld met een meldplicht, registratieplicht of verhuurvergunningen.

Het nieuwe kabinet richt zijn pijlen vooral op het betaalbaar maken van woningen voor iedereen. Opvallend is dat er geen afspraken zijn gemaakt over de hypotheekrenteaftrek en het verplaatsen van de woning van box-1 naar box-3. Hiermee lijkt het heilige huisje van de VVD voor de komende tijd veilig gesteld. In de komende zullen de daadwerkelijke wijzigingen steeds concreter worden. We houden je op de hoogte!

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

J.J. Meijer Assurantiën maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie