Nieuwsbrief: AVG-special

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese wetgeving omtrent gegevensbescherming van kracht; de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) of GDPR (General Data Protection Regulation). Deze zal de huidige Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen.

Bovenstaande tekst kan u niet ontgaan zijn en heeft u ongetwijfeld al ergens gelezen of gehoord.  Veel organisaties, waaronder wij, zijn de laatste maanden druk in de weer geweest om onze bedrijfsprocessen klaar te maken voor deze nieuwe (Europese) wet.
De wet lijkt nieuw maar is het zeker niet. Al in 2016 is deze wet ingevoerd. Vanaf 25 mei gelden er echter (zware) sancties als er overtredingen van deze wet worden geconstateerd.

Rechten en plichten AVG
Met de AVG krijgen mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Zij mogen bijvoorbeeld hun gegevens inzien en laten wijzigen of in veel gevallen zelfs volledig laten wissen. Ook krijgen zij het recht bij een organisatie hun persoonsgegevens op te vragen en mee te nemen naar een andere ‘aanbieder’; het recht op dataportabiliteit. En komen ze er met de organisatie niet uit, dan kan iedereen vanaf 25 mei een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bedrijven en overheden zijn verplicht om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Zij hebben vanaf 25 mei een verantwoordingsplicht. Dat betekent dat zij een privacy-administratie moeten bijhouden. Welke persoonsgegevens verwerken zij? Met welk doel? En hoe zijn die gegevens beveiligd?

Toezicht op naleving AVG
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de AVG, door bijvoorbeeld onderzoek te doen na klachten of op eigen initiatief.

Waar komt het bottom-line op neer?
Mensen moeten in vrijheid kunnen leven, zonder dat iedereen alles van hen weet. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen daarom meer rechten en organisaties meer plichten om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.

Wat betekent dit voor u als relatie van ons kantoor?
Om het u gemakkelijk te maken hebben wij een eenvoudig overzicht gemaakt van onze manier van omgaan met uw gegevens. In onze Privacy Kaart (elders op deze site onder 'Privacy' kunt u met behulp van icoontjes snel zien wat dit voor u betekent.

Maar natuurlijk bent u ook van harte welkom op ons kantoor om zelf een kijkje te nemen hoe wij uw gegevens hebben geborgd. Per slot van rekening veranderd er niets aan onze integere werkwijze die vooral tot uiting komt in onze slogan; uw partner in vertrouwen!

 

Meer in deze categorie:


Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

J.J. Meijer Assurantiën maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie