Nieuws-update november 2018

Algemeen
Waar we in het begin nauwelijks wisten waar het in een gezinshuis nu ècht om draait, mogen we nu toch zeggen dat we weten waar we het over hebben. Waarmee we overigens niet willen zeggen dat we expert zijn, dat zeker niet. In onze persoonlijke gesprekken met gezinshuizen merken we echter hoe belangrijk het is om te begrijpen wat een gezinshuis doet.

De kracht zit niet alleen in het optuigen van een goed verzekeringspakket maar, misschien nog wel belangrijker, dat wij als kantoor zo goed mogelijk begrijpen hoe een gezinshuis opereert. Wat maakt een bepaald gezinshuis zo uniek. En waar kunnen wij aanhaken. Dat betekent enerzijds goed luisteren en anderzijds doorvragen naar de essentie. Dààr zit in een persoonlijk gesprek dan ook vaak de uitdaging.

Op onze gezinshuis’afdeling’ is het prettig druk. Marloes Jansen houdt zich vooral bezig met inplannen van afspraken, maken van offertes en alle coördinatie rondom polissen. Het bezoek aan huis en het bespreken van bijv. een offerte wordt verzorgd door Johan Meijer. Daarbij worden zij op kantoor ondersteund door Gerco Zandink, die u wellicht te spreken krijgt mocht u onverhoopt een schade claimen, of Alie Nijboer.

Zoals u inmiddels van ons gewend bent, brengen wij u met deze nieuwsbrief weer op de hoogte van allerlei weetjes of delen wij wat wij ‘in de markt’ vernemen.

Gezinshuispakketpolis
In een eerdere nieuwsbrief hebben wij u op de hoogte gebracht van de overname van CDS Verzekeringen door Assuradeuren Gilde te Coevorden (OV). Op het moment van schrijven wordt de laatste hand gelegd aan de details van deze overname. Wij hadden al geschetst dat dit ook voor uw gezinshuis prettige gevolgen zal hebben. Hierna een korte opsomming van de veranderingen, die overigens op een later moment nog in een separaat schrijven met alle relaties worden gedeeld.

 • het aanvraagproces van een gezinshuisverzekering wordt beter geautomatiseerd. Daarmee bedoelen we dat er minder formulieren hoeven te worden ingevuld. We zijn allemaal gebaat bij minder administratieve rompslomp en proberen hiermee in een sterke behoefte te voorzien.
 • in de eerste maanden van 2019 zal er een assurantie-app worden gelanceerd. Hiermee krijgt u een compleet beeld van uw verzekeringspakket op uw smartphone. Daarnaast bevat deze app nog meer handige tools. Op een later moment praten wij u hier helemaal over bij.
 • door een aanpassing in de verzekeringsvoorwaarden gelden vanaf 01-01-2019 andere (lees: ruimere) normen en wellicht vaste bedragen voor bijvoorbeeld een inboedelverzekering. Dit voorkomt het invullen van een inboedelwaardemeter. Hiermee komen we tegemoet aan de grote vraag om de hoeveelheid formulieren te verkleinen.
 • de huidige inboedelverzekering kent een evenementendekking. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij op deze dekking dadelijk enkele opties aanbieden. U kunt hierbij denken aan een All-risks dekking, of een buitenhuisdekking. Zodra deze mogelijkheid er is laten wij u dit weten.
 • het zal binnenkort mogelijk zijn om niet, zoals nu,  alle namen van de kinderen sec op de polis te plaatsen. Hiermee voorkomen we veel  polismutaties en werken we samen aan een betere efficiency!


U heeft misschien al wel gemerkt dat niet elke (privé) verzekering in het gezinshuispakket past. Optioneel bieden wij aan dat er maximaal 2 privé verzekeringen meegenomen kunnen worden zonder een privé serviceovereenkomst. Zijn het meer dan 2 privé verzekeringen dan volgt er een additionele serviceovereenkomst tegen gunstige condities.

Houdt u er rekening mee dat de premies van nagenoeg alle verzekeringen stevig stijgen. In een vergelijk kan dit voor grotere verschillen zorgen.

Heeft u tips of opmerkingen aangaande het pakket (of mist u een belangrijke verzekering) laat ons dit dan a.u.b. weten. Wij zullen dan kijken wat we hiermee kunnen doen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering gezinshuisouder
De kwetsbaarheid van een gezinshuisouder is een veelbesproken onderwerp. Passende vervanging is niet altijd voorhanden, laat staan de kosten die dit met zich mee brengt. Dat maakt dat wij met onze verzekeringsmogelijkheid een prima oplossing hebben.

Ook hier zien we een toenemende vraag naar een eenvoudiger weg naar een adequate verzekering. De oplossing lijken wij gevonden te hebben in een nieuwe tool die binnenkort beschikbaar wordt.

Op onze site hebben wij het gezinshuis een prominente plaats gegeven. Aldaar kan straks via een geheel geautomatiseerd proces een polis worden gesloten. Houdt u onze site goed in de gaten!

Overlijdensrisicoverzekering
Door alle veranderingen binnen de financiële huishouding van een gezinshuis zien wij regelmatig dat de overlijdensrisicoverzekering niet (!) mee- veranderd. Hierdoor loopt het gezinshuis onnodig een continuïteits-risico. Dit kan eenvoudig voorkomen worden door het sluiten van een passende overlijdensrisicoverzekering.

Bent u onlangs gestart met uw gezinshuis of heeft u onlangs een andere woning gekocht kijkt u dan even naar deze situatie. Natuurlijk kijken wij graag met u mee!

Tot slot

 • Maakt u ook al gebruik van ons speciaal gezinshuis mailadres..? gezinshuis@jjmeijer.nl
 • Heeft u schade..? Stuur dan een mail naar schade@jjmeijer.nl
 • Kent u, naast de inmiddels al meer dan 60 gezinshuizen,  een ander gezinshuis die geïnteresseerd is in onze producten..? Wij horen het graag!
 • U heeft een financieringsbehoefte en de bank of financier vraagt om een overlijdensrisicoverzekering? Wij kunnen u hiermee prima helpen. Met of zonder een verpandings-eis. Door adequaat op de behoefte in te spelen is de verzekering vaak binnen een paar dagen geregeld!
 • Heeft u ook interesse om met een groep gezinshuizen het thema ‘verzekeren’ te bespreken? Laat het ons dan weten via gezinshuis@jjmeijer.nlof bel 038-4774056.
 • Heeft u tips of verbeterpunten..? Laat het ons weten dan gaan we ermee aan de slag.
 • Heeft u nog geen persoonlijk kennis gemaakt met ons en bent u in de buurt..? Van harte welkom voor een kopje thee of koffie.
 • Onlangs zijn er enkele kleine wijzigingen doorgevoerd in onze algemene voorwaarden. Voor de actuele algemene voorwaarden verwijzen wij u naar onze site.
 • We werken aan een collectieve Milieuschadeverzekering. Deze verzekering is belangrijk voor het geval er nog asbest in uw pand verwerkt zit en dit bij schade zorgt voor hoge kosten.  

Met vriendelijke groet,
Team J.J. Meijer Assurantiën

Meer in deze categorie:


Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

J.J. Meijer Assurantiën maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie